ΑΡΧΙΚΗ Διάφορα Προσφυγική Φωνή

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ Αρ. 16

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ  Αρ. 16

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ ‘74 (Ε.Κ.Π.Ε.)

 .

Η παρούσα είναι η ηλεκτρονική έκδοση της Προσφυγικής Φωνής,  περιέχει περισσοτερη ύλη από την έντυπη έκδοση   (που εκδόθηκε – αποστάληκε εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων).

Μπορείτε να την διαβάσετε και να την κατεβάσετε από:

https://tinyurl.com/yc85uscz

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ Αρ. 16 – e

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ Αρ. 16e:

  1. Περί της Ε.Κ.Π.Ε.
  2. Η ιστοσελίδα της Ε.Κ.Π.Ε. και η παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα
  3. Συνάντηση της Ε.Κ.Π.Ε. με την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
  4. H Γ.Σ. και Αρχαιρεσιες της Ε.Κ.Π.Ε.
  5. Ο Απολογισμός Δράσης (αποσπάσματα)

https://drive.google.com/file/d/1wJ3r-lcXddm0twfx82LRjrUgQynhWK2U/

 

Contents of REFUGEES VOICE magazine No. 16-e 

  1. About the Association of Cypriot Refugees in Greece (E.K.P.Ε.)
  2. The website of E.K.P.Ε. and its presence in social media
  3. Meeting of E.K.P.E. with the Committee of Refugee Cities
  4. The General Assembly and Elections of E.K.P.E.
  5. The Action Report (excerpts)