ΑΡΧΙΚΗ Εκδηλώσεις Τα Κατεχόμενα μας Φωτογραφίες

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – 05/04/2022

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ

Το Δ.Σ της  Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας – “Κύπρος 74” συναντήθηκε σήμερα  5/4/2022  με την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου στην Αθήνα, και συζήτησε μεταξύ άλλων:

  1. Για την πορεία λύσης του Κυπριακού και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την παρατεταμένη στασιμότητα.
  2. Την ανησυχία μας για τον σφετερισμό επί μακρόν, των τουρκοκυπριακών περιουσιών από ιδιώτες μη πρόσφυγες, δήμους και κοινότητες των ελεύθερων περιοχών.
  3. Την απουσία προγράμματος επανεγκατάστασης στην Κύπρο απόδημων προσφύγων.
  4. Την άνιση μεταχείριση των αποδήμων προσφύγων ως πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  5. Την ανάγκη συγκρότησης ενιαίου προσφυγικού κινήματος, το οποίο να παρεμβαίνει ουσιαστικά στην Κεντρική εξουσία, για ότι απασχολεί τους πρόσφυγες .

Από την συνάντηση προέκυψε η επιτακτική ανάγκη  για αυτοοργάνωση  των προσφύγων της Κύπρου, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων και τη συμμετοχή όλων των οργανωμένων συνόλων των Κυπρίων Προσφύγων (Δήμων, Κοινοτήτων, Προσφυγικών σωματείων και οργανώσεων).

Η οργανωμένη συλλογική παρέμβαση των προσφύγων είναι αναγκαία: α) στη διαχείριση  του κυπριακού προβλήματος,  β) στην άσκηση προσφυγικής πολιτικής με στόχο την ισότιμη κατανομή των βαρών της κατοχής και την κοινωνική δικαιοσύνη.

                                                                                                Γραφείο Τύπου