ΑΡΧΙΚΗ Διάφορα Προσφυγική Φωνή

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ Αρ. 14

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ  Αρ. 14

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ ‘74 (Ε.Κ.Π.Ε.)

 .

Η παρούσα είναι η ηλεκτρονική έκδοση της Προσφυγικής Φωνής,  συμπίπτει με την έντυπη έκδοση     (που εκδόθηκε – αποστάληκε εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων).

Μπορείτε να την διαβάσετε και να την κατεβάσετε από:

https://tinyurl.com/2p8sbtmb

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ Αρ. 14 – e

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ Αρ. 14e:

 1. Περί της Ε.Κ.Π.Ε.
 2. Η ιστοσελίδα της Ε.Κ.Π.Ε. και η παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα
 3. Από τη σύνταξη
 4. Χρήσιμες πληροφορίες για την Πανδημία του Κορονοϊού
 5. Ισόβια σύνταξη για πολεμιστές του 1963 – 1967 – 1974 (περιλαμβάνει Κύπριους που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα)
 6. Ενώπιον της Επ. Προσφύγων τα προβλήματα των αναπήρων πολέμου
 7. Προκήρυξη Υποτροφίας Κληροδοτήματος Ρεβ. Πολυμέρου 2021
 8. Μέρες Μνήμης Μόρφου
 9. 1η Οκτωβρίου – Επέτειος της Κυπριακής Ανεξαρτησίας
 10. Δικοινοτική πορεία για «Λύση και Επανένωση»
 11. Όχι στις νέες πειρατικές ενέργειες και την πολιτική των κανονιοφόρων
 12. 29 Οκτωβρίου – Παγκύπρια Μέρα Αγνοουμένων: Ένα αφιέρωμα στην ερευνητική δημοσιογράφο Sevgul Uludag – τη γυναίκα της Κύπρου
 13. 15 Νοεμβρίου – Ανακήρυξη Παράνομου Αποσχιστικού κράτους
 14. Αντίσταση στην Κατοχή (ποίημα)
 15. Απογραφή Αποδήμων Προσφύγων και Παθόντων του 1974
 16. Η βιβλιοθήκη της Ε.Κ.Π.Ε.
 17. Εγγραφή μέλους στην Ε.Κ.Π.Ε.
 18.  Μήνυμα για τα Χριστούγεννα – Νέο Έτος 2022

https://drive.google.com/file/d/1kPYY4uRGZQaPubvGR1PG5VfyxJPUyzat/

 

Contents of REFUGEES VOICE magazine No. 14-e 

 1. About the Association of Cypriot Refugees in Greece (E.K.P.Ε.)
 2. The website of E.K.P.Ε. and its presence in social media
 3. Author’s notes
 4. Useful information concerning the Corona Virus Pandemic
 5. Lifetime pension for warriors of 1963 – 1967 – 1974 (includes Cypriots who have Greek Citizenship)
 6. The problems of war invalids before the Refugee Commission
 7. Bequest Scholarship Announcement Rev. Polymer 2021
 8. Days of Morfou Remembrance
 9. October 1 – Anniversary of the Cypriot Independence
 10. Bi-communal march for “Solution and Reunification”
 11. No to the new sea piracy and the gunner policy
 12. October 29 – Pancyprian Day of the Missing: A tribute to investigative journalist Sevgul Uludag – the woman of Cyprus
 13. November 15 – Declaration of the Illegal Separatist State
 14. Resistance to the Occupation (poem)
 15. Census of Expatriate Refugees and Victims of 1974
 16. The library of E.K.P.E.
 17. Registration of a member in the E.K.P.E.
 18. Message for the  Christmas – New Year 2022

https://www.cna.org.cy/webnews.aspx?a=77d3d1c08fde4dcab286e6eabe0a7a1e

ΝΕΑ

εγγραφή