Προσφυγική Νεολαία

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Π.Ε.)

Για την ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ (Επιτροπή Νεολαίας της Ε.Κ.Π.Ε.) που έχει μόνιμο χαρακτήρα, θα ισχύουν:

.

.

–        Στα πλαίσια των αποφάσεων του παγκόσμιου Κυπριακού αποδημικού κινήματος να δημιουργηθούν δομές για την οργάνωση της Απόδημης Κυπριακής Νεολαίας, η Ε.Κ.Π.Ε. δημιουργεί την ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, όπου θα συμμετέχουν μέλη – φίλοι της Ε.Κ.Π.Ε. ηλικίας 18-30 ετών και σύμφωνα προς τον “Εσωτερικό Κανονισμό της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τμημάτων Νεολαίας των Σωματείων Μελών” και τον “Κανονισμό της ΝΕ.Π.ΟΜ.Α.Κ” (μέλη ηλικίας μεγαλύτερης που προσέφεραν στο κίνημα της Απόδημης Νεολαίας, θα μπορούν να συμμετέχουν με συμβουλευτικό χαρακτήρα).

–        Η Επιτροπή Νεολαίας της Ε.Κ.Π.Ε. θα χαίρει αυτονομίας και οργανωτικής αυτοτέλειας. Δηλαδή στα όποια θέματα αφορούν την οργανωτική της ανάπτυξη και διάρθρωση, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και δράσεων της θα λειτουργεί χωρίς καμία έξωθεν παρέμβαση και κηδεμονία.

–       Η ηλικία των 30 ετών, θα καθορίζεται όπως προσδιορίζεται από τους υπερκείμενους κανόνες της ΝΕ.Π.ΟΜ.Α.Κ., δηλ. θα αφορά όλους/ες όσους/ες συμπληρώνουν το 30 έτος στη διάρκεια του έτους που διεξάγονται τα Συνέδρια της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και της ΝΕ.Π.ΟΜ.Α.Κ.

–     Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ (Επιτροπή Νεολαίας της Ε.Κ.Π.Ε.) θα συνεργάζεται με τα Τμήματα Νεολαίας  των παροικιακών σωματείων, την Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. και την Νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕ.Π.ΟΜ.Α.Κ.)