ΑΡΧΙΚΗ Προβλήματα

Οριστικό: Η Κυβέρνηση δεν δίνει άλλα οικόπεδα σε πρόσφυγες

Οριστικό: Η Κυβέρνηση δεν δίνει άλλα οικόπεδα σε πρόσφυγες

.

Το σχέδιο παραχώρησης κρατικών οικοπέδων για αυτοστέγαση έχει τερματιστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2013 και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται κονδύλια στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών για εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου», κατέστησε σαφές με επιστολή του προς τη Βουλή, ημερομηνίας 7/8/2020, ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής.

Αποκαλύπτοντας, παράλληλα, ο υπουργός πως εξαιτίας τού εν λόγω σχεδίου προέκυψε ένας μεγάλος αριθμός «κόκκινων δανείων» από πρόσφυγες που δανείστηκαν για να ανεγείρουν τις οικίες τους στα κρατικά οικόπεδα που έλαβαν ενώ δεν ήταν δεν είναι σε θέση να καταβάλλουν τις δόσεις τους.

Δεν λύνει το πρόβλημα

Ειδικότερα, ο κ. Νουρής στην απαντητική του επιστολή προς τον βουλευτή της ΕΔΕΚ Πάφου, Ηλία Μυριάνθους, αναφέρει επί λέξει: «Με βάση τη νέα στεγαστική πολιτική και τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή, δεν περιλαμβάνεται μέτρο που να αφορά παραχώρηση οικοπέδων, καθώς η πολιτική αυτή δεν διαφάνηκε ότι επιλύει το πρόβλημα της απόκτησης στέγης. Συγκεκριμένα, έχουν παραχωρηθεί οικόπεδα μέσω του πιο πάνω σχεδίου σε οικογένειες που δεν είχαν τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλος αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Το σχέδιο παραχώρησης κρατικών οικοπέδων για αυτοστέγαση δεν είναι το μοναδικό που καταργήθηκε το 2013. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 29/4/2013 τον τερματισμό της εφαρμογής άλλων δυο στεγαστικών σχεδίων που προορίζονταν για τους πρόσφυγες και αφορούσαν:

1.  Την ανέγερση νέων κατοικιών σε οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων.

2.  Την παραχώρηση αντισταθμιστικού οικοπέδου για εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες ή σε κατοικίες που έχουν ανεγερθεί σε τουρκοκυπριακή γη και δεν έχουν απαλλοτριωθεί.

Αυτοί που δεν πήραν

Η διαδικασία της παραχώρησης κυβερνητικού οικοπέδου στους υπό αναφορά πρόσφυγες ως αντιστάθμισμα ξεκίνησε επί διακυβέρνησης Δ. Χριστόφια, όπου παραχωρήθηκαν οικόπεδα σε περίπου 1.000 οικογένειες. Δύο μήνες μετά που ανέλαβε τα ηνία η κυβέρνηση Ν. Αναστασιάδη, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που λήφθηκε στις 29/4/2013, ανεστάλη η εφαρμογή του σχεδίου. Γεγονός που συνιστά, σύμφωνα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατάφωρη αδικία εις βάρος των πέραν των 4.000 οικογενειών προσφύγων που διαμένουν σε τουρκοκυπριακά σπίτια και δεν έλαβαν κρατικά οικόπεδα. Σημειώνεται ότι στους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες ή σε κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή γη που δεν απαλλοτριώθηκε, παραχωρείται θεσμικά κατοχυρωμένο πιστοποιητικό μίσθωσης ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση κατοχής τών εν λόγω οικιστικών μονάδων. Με την εγγραφή της μίσθωσης στο Τμήμα Κτηματολογίου, ο πρόσφυγας – μισθωτής αποκτά εμπράγματο δικαίωμα στην τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία μπορεί να μεταβιβαστεί. Από το Υπουργείο Εσωτερικών μάς επισημάνθηκε πως το κράτος εκεί και όπου το κρίνει σκόπιμο προσπαθεί σιωπηρά να αγοράζει τουρκοκυπριακές περιουσίες από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ακριβώς για να μην χρειαστεί να ξεσπιτώσει πρόσφυγες για δεύτερη φορά.

Στην κατοχή προσφύγων και μη

Η ολική έκταση της τουρκοκυπριακής γης που βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές και είναι υπό την κηδεμονία του κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών, δηλαδή του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών, ανέρχεται στις 455.306 σκάλες και αντιπροσωπεύει το 10,14% της έκτασης γης των ελεύθερων περιοχών. Παγκυπρίως, ανέρχεται στις 848.858 σκάλες (1.135.602.232 τ.μ.) που αντιπροσωπεύει το 12,3% της συνολικής έκτασης γης της Κύπρου. Η έκταση της τουρκοκυπριακής γης που απαλλοτριώθηκε ή και χρησιμοποιήθηκε χωρίς απαλλοτρίωση για την ανέγερση κυβερνητικών οικισμών και συνοικισμών αυτοστέγασης για τις ανάγκες των προσφύγων ανέρχεται στις 4.500 σκάλες.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές χρησιμοποιούνται από 20.621 χρήστες ως ακολούθως: Μόνιμες κατοικίες – 4.737, εξοχικές κατοικίες – 1.342, επαγγελματικά υποστατικά- 2.831, γεωργικοί κλήροι – 8.894 (επιμέρους συμβόλαια) που καλύπτουν συνολική έκταση γης 30.179 εκτάρια και άλλοι χώροι – 2.817. Από το σύνολο των 20.621 χρηστών των τουρκοκυπριακών περιουσιών, οι 17.836 ή 86,5% είναι εκτοπισθέντες και οι 2.785 (13,5%) είναι μη εκτοπισθέντες. Σημειώνεται ότι η παραχώρηση τουρκοκυπριακών κατοικιών για εξοχικούς σκοπούς έχει ανασταλεί αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή μη προσφύγων.

Το πλιάτσικο

Οι διαχρονικές στρεβλώσεις των τελευταίων δεκαετιών, όπως και οι  κομματικές, τοπικές και άλλες παρεμβάσεις, δημιούργησαν έναν φαύλο κύκλο παρατυπιών, συμφερόντων και κερδοσκοπίας από κάποιους που εκμεταλλεύτηκαν την πολυπλοκότητα του συστήματος, την αδιαφάνεια, την ανυπαρξία ελέγχων ή τις πολιτικές ή προσωπικές τους διασυνδέσεις. Αυτές οι  παρατυπίες, αυθαιρεσίες και παρανομίες επικεντρώνονται, κυρίως, στα παρακάτω:

  • Υπεκμίσθωση ή εκχώρηση του μισθίου σε τρίτο μη δικαιούχο πρόσωπο. Αρκούντως χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των παραθαλάσσιων τουρκοκυπριακών περιουσιών στην περιοχή Μακένζι.
  • Παράνομη εκμετάλλευση και κερδοσκοπία από μη δικαιούχους.
  • Τιμές που δεν αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές αξίες, εξ ου και τα μικρά έσοδα του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Η διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών είναι κάθε άλλο παρά ορθολογική. Από μια τεράστια περιουσία, τα οφέλη, τόσο σε έσοδα όσο και σε αριθμό χρηστών, είναι δυσανάλογα μικρά, ενώ ο προϋπολογισμός του ταμείου είναι ελλειμματικός και απαιτείται κάθε χρόνο πρόσθετη επιδότηση από το κράτος.
  • Μη υιοθέτηση κριτηρίων, με αποτέλεσμα να προκύπτουν και θέματα αμεροληψίας ή αντικειμενικότητας δημόσιων λειτουργών.
  • Αγοραπωλησίες με σκοπό τον πλουτισμό κατά παράβαση των προϋποθέσεων που τέθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και τις σχετικές γνωματεύσεις του γενικού εισαγγελέα. Επί τούτου, θυμίζουμε το σκάνδαλο της Δρομολαξιάς, με την επένδυση των πολλών εκατομμυρίων ευρώ που έγινε από το Ταμείο Συντάξεων των εργαζομένων της CYTA, με σκοπό την ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων σε τουρκοκυπριακή γη στη Δρομολαξιά. Για τις μίζες που καταβλήθηκαν για την αγοραπωλησία της γης, αλλά και για την ανέγερση των κτηρίων, καταδικάστηκαν επτά πρόσωπα, ανάμεσά τους ο τότε πρόεδρος της ΑΤΗΚ και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως και δύο λοχίες της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
  • Εξοχικές κατοικίες χρησιμοποιούνται είτε ως αποθήκες είτε ως εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ σε κάποιες κτίστηκαν τουριστικά διαμερίσματα με κολυμβητήρια!

Εξώσεις, ανακτήσεις, μέτρα

Στο πλαίσιο της συντεταγμένης προσπάθειας που αναλήφθηκε τα τελευταία τρία χρόνια για αντιμετώπιση του πλιάτσικου που μαίνεται με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, πολλαπλασιάστηκαν και εντατικοποιήθηκαν οι επιτόπιοι έλεγχοι χρήσης των περιουσιών αυτών με βάση τους δικαιούχους και τα συμβόλαια. Παράλληλα, η διεκπεραίωση των συμβολαίων άρχισε να παρακολουθείται επισταμένως. Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, τα τελευταία τρία χρόνια έγιναν παγκύπρια πέραν των 250 ανακτήσεων τουρκοκυπριακών κατοικιών, οι οποίες στη συνέχεια δόθηκαν σε πραγματικούς δικαιούχους. Παράλληλα, λήφθηκαν δικαστικά μέτρα εναντίον παρανομούντων και οφειλετών που δεν καταβάλλουν τα ενοίκιά τους. Βήμα προς τα μπροστά αποτελούν και τα μέτρα που λήφθηκαν για ενίσχυση της διαφάνειας καθώς γνωστοποιούνται, πλέον, μέσω διαδικτύου οι διαθέσιμες τουρκοκυπριακές περιουσίες και δεν μοιράζονται στα μουλωχτά σε φίλους και ημέτερους, όπως γινόταν για τόσα χρόνια.

 

https://politis.com.cy/politis-news/kypros/oristiko-i-kyvernisi-den-dinei-alla-oikopeda-se-prosfyges/

 

Ανάκληση της απόφασης για αποκοπή της οικονομικής βοήθειας σε πρόσφυγες ζητά η Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής

Σκ. Κουκουμά: Απαράδεκτες οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στις τ/κ κατοικίες

Πυρ και μανία οι πρόσφυγες κατά Φαίδωνος 

Στο απροχώρητο οι ατασθαλίες και η κακοδιαχείριση των τ/κ περιουσιών

Ζητά εξηγήσεις η Βουλή για δικαιούχους οικοπέδου και οικονομικής στήριξης

ΕΚΠΕ: ΠΑΣΧΕΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΕ ΤΡΩΓΛΕΣ