ΑΡΧΙΚΗ Το Σωματείο

Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το Σωματείο

Προς

τα τακτικά μέλη της

Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας «Κύπρος 1974»

26/09/2020

 

ΘΕΜΑ:                       Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το Σωματείο

Αγαπητές / οί Συμπρόσφυγες, 

Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την Πανδημία του Κορονοϊού – COVID-19 σε όλο τον Κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, καθώς και στην Ελλάδα που ζούμε όπως επίσης και στην πατρίδα μας την Κύπρο μας οδήγησαν στην αναστολή κάθε προγραμματισμένης δράσης (συνεδριάσεις, συγκεντρώσεις, κλπ.) και κάθε άλλης εκδήλωσης – πλην εκείνων που πραγματοποιούμε διαδικτυακά και με τα έντυπα μέσα επικοινωνίας.

Ειδικότερα επειδή  τον περασμένο Απρίλιο – Μάϊο 2020, που έληγε η θητεία του παρόντος Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό, οι διαμορφωθείσες συνθήκες κατέστησαν αδύνατη τη σύγκληση της Γ.Σ, και τη διενέργεια Αρχαιρεσιών,  προχωρήσαμε σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της Ελληνικής Κυβέρνησης σε παράταση της θητείας του Δ.Σ. μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου και αποφασίσαμε μετά τη διενέργεια της Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών με τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας (ταυτόχρονα με φυσική παρουσία – στους προβλεπόμενους αριθμούς – και διαδικτυακά).

Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για την ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα διεξαχθούν η Γ.Σ. και οι αρχαιρεσίες, και πως θα μπορείτε να συμμετέχετε διαδικτυακά (όσοι δεν θα έχετε φυσική παρουσία).

Για να γίνει η σωστή οργάνωση όλων αυτών των διαδικασιών καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν σύμφωνα προς τα άρθρα 5.5 και 21 του Καταστατικού (https://www.cyprusref.gr/ekpe-katastatiko-kanonismos/)  υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου με email: cyprusref-gr@gmail.com,  ή φαξ: 211/7905159, μέχρι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 στις 21:00.

Λοίζος Λοίζος                          Θεοδόσης Θεοδοσίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

https://www.facebook.com/groups/1876109486037207/permalink/2626291864352295/