Κατηγορία -Εκδηλώσεις

ΑΡΧΙΚΗ Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ – ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 8:15 Μ.Μ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η . . Η Ένωση   Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας “Κύπρος 74” (Ε.Κ.Π.Ε.) σε συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας και την Επιτροπή  Κατεχομένων  Δήμων...